Wat is het Vlaams Architectuurinstituut?

Foto: 

Het Vlaams Architectuurinstituut is de referentie voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. We maken het publiek attent op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleren het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreiden kennis over architectuur.

Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over hedendaagse, voorbije en toekomstige ontwikkelingen van architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Het creëert een ontmoetingsplek voor iedereen die architectuur wil maken, delen en beleven. We organiseren tentoonstellingen, lezingen, debatten, publicaties en evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur. Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en is het ingebed in een wereldwijd netwerk van architectuurinstituten.

Sinds 1 januari 2018 beheert het Vlaams Architectuurinstituut een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie stelt ons in staat om een brug te slaan tussen heden, verleden en toekomst van architectuur. Daarnaast neemt het Vlaams Architectuurinstituut een actieve rol op in de zorg voor vormgevingserfgoed. We brengen dit erfgoed in kaart, geven er advies over en informeren een breed publiek via publicaties en tentoonstellingen.

Lees hier de volledige missietekst
 

Tweejaarlijkse Festival van de Architectuur

Om de twee jaar organiseert het Vlaams Architectuurinstituut het Festival van de Architectuur, waarop nieuwe ontwikkelingen en actuele debatten aan een breed publiek worden voorgesteld. Meer dan honderd recente projecten, gebouwen en openbare ruimtes worden vrij toegankelijk gemaakt. Rondleidingen, debatten en speciale media-events helpen om bewustwording van de bebouwde leefomgeving op te wekken. Door dit alles is de Dag van de Architectuur een moment van kritische reflectie en van aandacht voor de bijdrage van architectuur aan onze leefomgeving.

Publicaties

Het Vlaams Architectuurinstituut brengt een waaier aan publicaties uit over architectuur in Vlaanderen, en het werk van Vlaamse architecten in het buitenland. Het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen geeft recente tendensen in de architecturale productie weer en formuleert kritische reflecties over de toestand van de architectuur in Vlaanderen en Europa. Catalogi over vooraanstaande en jonge architecten en schrijvers presenteren een dwarsdoorsnede van architectuurpraktijken, van gebouwen en ontwerpen, theoretische bijdragen, onderzoeken en polemische interventies.
De publicatiereeksen van het CVAa verspreiden inhoudelijke en technische kennis over architectuurarchieven in de vorm van handleidingen en archievengidsen, en bieden reflecties over de geschiedenis van de architectuur in Vlaanderen.

Websites

De websites van het Vlaams Architectuurinstituut en het Architectuurarchief Vlaanderen zijn de voornaamste bron van informatie over de hedendaagse architectuurcultuur en het architecturaal erfgoed in Vlaanderen. Ze verschaffen feiten en cijfers, data en details omtrent evenementen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van architectuur. Ze bevatten lijsten van architectuurinstituten en onderwijsinstellingen en verschaffen informatie over subsidies en financiering voor internationale projecten. Een uitgebreide databank van recente architectuurprojecten is toegankelijk voor het grote publiek.

De website van het Architectuurarchief Vlaanderen biedt een virtuele toegang tot alle geregistreerde architectuurarchieven in Vlaanderen en bevat informatie over instituten, databanken en evenementen over architectuurgeschiedenis en archiefbeheer. Een toolbox en een F.A.Q.-rubriek bieden een steun aan onderzoekers, architectenbureaus en erfgoedorganisaties in hun omgang met architectuurarchieven.

Projectwebsites

www.festivalvandearchitectuur.be
www.stynen2018.be 
www.schoolmakeninarchitectuur.be
www.wederopbouw.be 
www.braem2010.be

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub