Tentoonstelling | Back to School. Scholenbouw van morgen

Datum: 

25.10.2019, 14:00 tot 16.02.2020, 19:00

Locatie: 

deSingel

De architectuurwereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het creëren van scholen en leeromgevingen maakt daar een belangrijk deel van uit. Back to School onderzoekt of scholen in Vlaanderen klaar zijn voor de toekomst. De tentoonstelling toont een selectie van interessante schoolgebouwen die de voorbije jaren werden gerealiseerd. De projecten weerspiegelen de typologische vernieuwingen binnen scholenbouw, illustreren welke plaats een school kan vervullen in het weefsel van een dorp of stad, en tonen de rol die architectuur kan vervullen in de sociale en ruimtelijke context.

De voorbije tien jaar werd een opmerkelijk groot aantal nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd in Vlaanderen. Zowel in centrumsteden, als in kleine plattelandsgemeentes rezen nieuwe scholen uit de grond. Een belangrijke factor voor deze hoge productie is het grootschalige project ‘Scholen van morgen’ waarmee de Vlaamse regering tegemoetkomt aan het verouderde en ontoereikende onderwijspatrimonium. Het programma, een publiekprivate samenwerking, omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het dertigjarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten.

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert naar aanleiding van de scholengolf een symposium om de dialoog over de toekomst van scholenbouw in Vlaanderen te stimuleren.

Opening & symposium
Op donderdag 24 oktober 2019 opent de tentoonstelling in deSingel en vindt er een symposium plaats

Praktisch
deSingel Internationale Kunstcampus
Open van woensdag tot zondag van 14 tot 19u en bij avondvoorstellingen tot 22u, gesloten op maandag en dinsdag. Open op feestdagen
Gratis

Datum: 

25.10.2019, 14:00 tot 16.02.2020, 19:00

Locatie: 

deSingel

Organisator: 

Vlaams Architectuurinstituut

Straat: 

Desguinlei 25

Postcode: 

2018

Gemeente: 

Antwerpen

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub